Rodina

Proč číst dětem?

Pro rodiče je z časových důvodů dnes mnohdy snazší dětem pustit animovanou pohádku, než jim před spaním číst. Hodně rodičů nevidí velký rozdíl mezi tím, pustit dítěti nahrané mluvné slovo a číst mu sám. Rozdíl zde ale pochopitelně je a to nemalý. My vás v tomto článku v krátkosti seznámíme s tím nejdůležitějším, co četba dítěti přináší.   

Odpozorování sociálních rolí  

Základní literaturou, která je určena dětem, jsou pohádky. V těch je velmi jasně viditelná hranice mezi zlem a dobrem, vystupují v nich typizované postavy jako krásná princezna, statečný princ, zlý černokněžník a moudrý král. Dětem tak pohádkový příběh názorně ukazuje, jak se chovat v určitých sociálních rolích a situacích. 

 Někteří kritici namítají, že pohádky vnáší dětem do života stereotyp. Nutí je chovat se jistým způsobem a přejímat zažité vzorce chování. Například je pohádkám vytýkáno, že typická princezna – tedy i typická dívka, nemusí být ani tak chytrá a statečná, hlavně když bude krásná a milá. Naopak od prince – chlapce se očekává fyzická zdatnost, odvaha a důvtip. Klasické české pohádky jsou na tomto principu opravdu vystavěny, ale existují i výjimky, které tento zažitý způsob vnímání dívky a chlapce narušují. V dnešní době takovýchto moderních, alternativních pohádek vzniká čím dál tím více. Já sama bych ani jeden typ pohádkového světa nezatracovala a snažila bych se dítěti poskytnout dostatečnou pestrost při výběru četby, aby se samo mohlo rozhodnout, co z které pohádky ho osloví a co ho bude inspirovat.   

Reakce na běžné sociální situace 

Pohádky dětem ukazují, jak se chovat v rozličných situacích, jak se nevzdávat, věřit v dobré konce a nepodceňovat sílu přátelství. Učí děti rozlišovat základní sociální situace, učí je jak se chovat ke starším lidem či zvířatům – kouzelná babička v pohádce, která pomůže jen tomu, kdo se k ní slušně zachová či mravenečci, kteří pomáhají Jiříkovi splnit úkol a tím získat Zlatovlásku. Na jasných příkladech je v pohádkách ukázáno to, co je v reálném světě o mnoho složitější a pro děti těžko čitelné. Dítě získává skrze četbu základní představy o světě, zjišťuje, že mezi námi nejsou jen lidé dobří a že k tomu, aby člověk něčeho dosáhl, musí překonávat překážky. Pokud je navíc dítě s pohádkovým světem seznamováno prostřednictvím rodiče, slouží dospělý nejen jako médium, ale i jako nápověda, která vysvětlí vzniklé nejasnosti a vyzdvihne to podstatné. Pro rozvoj dítěte je také prospěšné, nechat ho po dočtení pohádky děj vlastními slovy převyprávět, zeptat se ho, která postava se mu líbila, koho považuje za dobrého a koho naopak za zlého a postupně se dopracovat k tomu, že dítě uvidí v pohádce něco víc, než jen smyšlený příběh na dobrou noc.    

Nárůst slovní zásoby 

Další kladnou hodnotou, kterou dětem čtení/předčítání přináší, je nárůst slovní zásoby. Zvláště u dětí, které pochází z nižších sociálních vrstev, je malá slovní zásoba často velkým problémem při nástupu do školy. Jedním z problémů dnešního školství je přesycenost učebnicemi cizími termíny a abstraktními pojmy, které dítě vyrůstající v horších sociálních podmínkách nezná a pochopení probírané látky mu pak činí obrovské obtíže. Čtení je pak dostupným a velmi účinným nástrojem, jak dítěti pomoci vylepšit jeho vyjadřovací schopnosti, rozvinout jeho slovní zásobu a podpořit jeho obrazotvornost.  

Rozvoj fantasie 

Rozvoj fantasie, to je jedna z jasných výhod čtení oproti sledování televize. Filmové zpracování pohádky nedovoluje dětem vytvořit si vlastní představu o tom, jak pohádkový svět a jeho postavy vypadají. Dítěti se dostává už hotového obrazu, kterému se automaticky přizpůsobuje. Naopak pohádka zprostředkovaná skrze četbu dítěti umožní vytvořit si představu vlastního fikčního světa, zalidnit jej podle svého a nenechat se omezovat představou filmového tvůrce. Dítě tak stimuluje svůj mozek a rozvíjí svou fantazii.  

Všeobecný přehled 

Skrze pohádky, legendy, pověsti, říkadla a další žánry dětské literatury, se dítě seznamuje se svým kulturním prostředím. Získává všeobecný přehled motivů a témat, která se objevují v literatuře i filmu. Učí se kulturním zvyklostem dané země a získává informace nutné pro správnou socializaci.  

Jak sami vidíte, číst dětem se dlouhodobě vyplácí, není to ztráta času pro Vás ani pro Vaše potomky. Čtení představuje hodnotnou náplň Vašeho společně tráveného času. 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *